економічна ефективність капітальних вкладень в газонафтовидобувну галузь загальна (абсолютна)


економічна ефективність капітальних вкладень в газонафтовидобувну галузь загальна (абсолютна)
экономическая эффективность капиталовложений в газонефтедобывающую отрасль общая (абсолютная) - general (absolute) economic efficiency of capital investment in gas and oil industry branch - *gesamte (absolute) Wirtschaftseffektivität der Kapitalinvestitionen in die Erdöl- und Erdgasförderungsindustrie – показник, що визначається за формулою:
Еав = Цп /Кв
де Цп - середньорічна розрахункова цінність, що одержується за рахунок введення нових потужностей виробництва нафти і газу, грн.; Kв - капітальні вкладення в будівництво об’єктів виробничого призначення, грн.
Середньорічна розрахункова цінність
Цв = (Зп.г – Сн) Nн,
де Зп.г - середньорічний, за період оцінки граничний норматив зведених витрат в розрахунку на одиницю продукції, грн./т; Сн - середньорічна собівартість видобування одиниці продукції (тонн) з нових свердловин, грн/т; Nн - середньорічний видобуток із нових свердловин (потужність), введених у даному періоді, т.
Середньорічна потужність нових свердловин, введених у даному році
де Nн - річна потужність нових свердловин у рік введення їх в експлуатацію, т; Kз.у – середньорічний коефіцієнт зміни потужності свердловин, частки одиниці.
Річна потужність нових нафтогазових свердловин в рік введення їх в експлуатацію
де - середньодобовий дебіт нових свердловин, т/доб, м3/доб; nн - кількість нових свердловин, виведених у даному році з буріння і освоєння; Kе.н - коефіцієнт експлуатації нових свердловин, частки одиниці.
Середньорічний коефіцієнт зміни потужності свердловин:
де K1, K2, K3,...,Kt – коефіцієнт зміни потужності нових свердловин в 1-му, 2-му, 3-му, t-му році експлуатації; дорівнюють коефіцієнтам зміни видобутку нафти по перехідному фонду свердловин, частки одиниці; Tам - період оцінки, що звичайно береться рівним нормативному строку амортизації видобувних свердловин (15 років), роки.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.